För dig som anhörig

TJÄNSTER

Klicka för stor bild

I en till synes hopplös situation, med en människa som omkommit genom olycka eller annat trauma, erbjuder vi alternativ.

Vi anser att det är mycket viktigt att ge anhöriga möjlighet till att ta avsked under värdiga former. Det innebär att kroppen skall vara så återställd att man klart kan identifiera och konfrontera den.

Det kan även vara aktuellt vid utdraget tidsförlopp mellan dödsfall och visning.
Vi ombesörjer även balsamering i samband med repatriering.

Efter överenskommelse kommer vår personal till aktuell ort.
Av säkerhetsskäl får vi inte flyga med material i vätskefas.
Detta medför att vissa produkter måste transporteras på väg.
Dock kan vi påbörja arbetet omedelbart efter vår ankomst, i avvaktan på leverans.


 

klicka för stor bild

Vår mobila enhet medger att utbildning, ingrepp och preparering kan ske lokalt, på din ort.
 
Nyheter
Fler nyheter »
 
 
Copyright © pmrsweden.se - All Rights Reserved - Powered by: SEO CMS - design by vidir